کاربرد GIS در ارتقاي تصميم گيري هاي مديريت بخش بهداشت

مقدمه: اطلاع رساني و تاثير عمده آن در تقويت و تحكيم فرآيند تصميم گيري مديريتي به بالاترين كارايي در يك سيستم منجر مي شود. بنابراين اگر اطلاعات با سرعت و به نحو شايسته در اختيار مديران قرار گيرد‏ مي تواند آنان را در تصميم گيري هاي درست و مناسب ياري دهد. تامين نشدن اين شرايط به خصوص در بخش بهداشت و درمان مشكلات جبران ناپذيري را به وجود مي آورد. هدف: هدف از بكارگيري سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت بهداشت‏، كمك به پيشگيري از وقوع و شيوع بيماري هاي مختلف از راه بررسي و تحليل نحوه بروز و شيوع آن ها با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط حاكم بر محيط است. بدين وسيله راهكارهاي مناسب مديريتي براي كنترل امور بهداشتي- درماني به دست مي آيد.

تخصصي نمودن GIS به منظور اجراي خودكار مدل تخريب

کاربرد سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي طي سال هاي اخير موجب تحول در تجزيه و تحليل داده هاي مکان دار شده است. اين موضوع بويژه در زمينه علوم محيط زيستي که داده هاي مکان دار نقش مهمي را در بررسي ها ايفا مي کنند، بخوبي مشهود مي باشد. اما حجم زياد داده هاي مکان دار و پيچيدگي نسبي مدل هاي متداول در محيط زيست، باعث زمان َبر بودن فرايند تحليل مي شود. بنابراين ضرورت توسعه GIS و تبديل سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي عمومي به سامانه هاي تخصصي زيست محيطي مشهود است. اين تحقيق با هدف بررسي امکان اجراي خودکار مدل تخريب در محيط GIS و تهيه برنامه اي کاربرپسند در محيط GIS-ArcView شکل گرفت. در اين تحقيق تمامي برنامه هاي تهيه شده با استفاده از زبان برنامه نويسي Avenue در محيط سامانه اطلاعات جغرافياييArcview تهيه شده و در يک مجموعه واحد به عنوان Extension قرارگرفتند. اين Extension شامل يک منو (در بر گيرنده 15 زير منو) و دو ابزار است. به منظور آزمون صحت اين Extension ، فرايند ارزيابي زيست محيطي آثار توسعه در شهرستان ملاير به وسعت 320983 هکتار (قبلاً به صورت دستي انجام گرفته بود)، با استفاده از همان داده ها و بهره مندي از Extension تهيه شده، بار ديگر اجرا شد. مقايسه نتايج حاصل از دو روش دستي و خودکار، نشاندهنده کاهش زمان لازم به ميزان چشمگير و افزايش دقت اجراي مدل به ميزان 4/13 درصد در روش خودکار نسبت به روش دستي بود. به اين ترتيب متخصصان محيط زيست با استفاده از اين برنامه تکميلي GISمي توانند نسبت به انجام فرايند ارزيابي آثار توسعه بر محيط زيست اقدام کنند. اين برنامه تکميلي در آدرس الکترونيکي (www.esri.com) قرار داده شده و مي تواند در اختيار کليه ارزيابان محيط زيست قرار گيرد. اين تحقيق زمينه هاي لازم را براي توسعهGIS، بر اساس مدل هايي که توسط متخصصان ايراني براي کشور طراحي شده اند فراهم مي سازد دانلود مقاله

كاربرد GIS در مكان يابي عرصه هاي پخش سيلاب

پراکنش نامناسب زماني و مکاني بارش در مناطق خشک و نيمه خشک، علاوه بر ايجاد سيلاب هاي مخرب موجب هدر رفتن رواناب سطحي مي شود. از اين رو مهار رواناب سطحي و بهره برداري مناسب از آن مي تواند راهکار مناسبي براي جلوگيري از هدر رفت آب باشد

زون­ بندي منطقه حفاظت شده “گنو” با استفاده از GIS

کوهستان گنو، يکي از جالب ترين نمونه‌هاي معرف رشته کوه هاي زاگرس به شمار مي‌آيد، اين کوهستان که در جنوب ‌شرق رشته کوه زاگرس واقع شده از سويي، با اثر تعديل کننده خود در برخورد با دشت هاي گرم جنوب و از سويي ديگر با موقعيت استثنايي گذرگاهي خود که در مرز تحول دو منطقه رويشي ايراني ـ توراني و خليج ـ سوداني قرار دارد، مجموعه‌اي از کارکردهاي اکولوژيک و ارزشهاي بي‌نظير اکوسيستم‌هاي کوهستاني را به نمايش مي‌گذارد

سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) و نيازمندي هاي در حال پيدايش

فن آوريهاي جديد بايد بتواند بينش مسوولان را درباره مورد پيامدهاي تصميمات مربوط به سرمايه گذاري هاي مسکن، صنعت، مديريتِ محيط، برنامه ريزي شهري و ديگر زمينه ها را در سطح ملي، منطقه اي و محلي گسترش دهد. در اين ميان سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) با توجه به نيازمنديهاي در حال پيدايش، مجموعه علوم کامپيوتري را درباره زمينه هاي عنوان شده فوق در اختيار دست اندرکاران و برنامه ريزان قرار مي دهد. روشن ساختن اهداف GIS، ذخيره داده ها، پيشرفتهاي مربوط به سخت افزار و نرم افزار و زمينه هاي مختلف کاربرد GIS از جمله محورهاي مورد بحث مقاله حاضر است. دانلود مقاله

كاربرد GIS در طراحي جاده هاي جنگلي

جنگل يک مجموعه حياتي است كه هر گونه دخالت شديد مي تواند تعادل آن را به خطر بيندازد، لذا در طراحي و ساخت جاده بايد اصولي را مدنظر قرار داد. در اين تحقيق، عوامل موثر بر مسيريابي مناسب جاده جنگلي با نقشه هاي رقومي شيب، جهت، ارتفاع، موجودي درختان، تيپ فعلي جنگل و زمين شناسي بررسي شد. سپس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي نقشه هاي ياد شده هم پوشاني گرديد. منطقه مورد مطالعه سري 9 از حوزه 9 شفارود مي باشد. نقشه هاي رقومي مذكور با نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافيايي تجزيه و تحليل و به طبقات مورد نياز دسته بندي شدند. پس از تلفيق نقشه ها، واحدهاي زيست محيطي همگن به دست آمد و با تكميل اطلاعات زمين شناسي تقسيم بندي طبقات توان انجام گرفت. در آخر نقشه توان رويشگاه براي كاربري مسيريابي تهيه شد. براي طراحي بهينه مسيرهاي جاده جنگلي، فناوري سامانه اطلاعات جغرافيايي مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه درصد عبور مسير در شبكه جاده پيشنهادي از مناطق با توان يک نسبت به شبكه جاده موجود بيشتر است، ولي درصد عبور جاده از مناطق با حساسيت به فرسايش زياد (توان 3) برعكس بوده است. در نهايت نتيجه گيري شد كه كاربرد اين سامانه در چنين سطحي با تجزيه و تحليل رايانه اي توانسته است در تهيه نقشه طراحي شده مسيرهاي بهينه مورد استفاده قرار گيرد. دانلود مقاله

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
تهران - خیابان شریعتی - - ضلع جنوب غربی پل سید خندان - ابتدای خیابان سهروردی - خیابان برازنده - پلاک 12
تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com