• 1
  • 2
  • 3

اندوخته قانونی

photo_2017-10-15_15-10-08
   هیئت مدیره هر شرکت مکلف است هر ساله ۵ درصد(ماده۱۴۰ قانون تجارت) از سود خالص شرکت را با عنوان اندوخته قانونی برای تقویت بنیه مالی موسسه با عنوان اندوخته قانونی اختصاص دهند و ذخیره نماید و این اندوخته اجباری و…. برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774  

سرمایه(Capital)

photo_2017-10-15_15-10-08
 معمولا شروع فعالیت هر واحد تجاری با سرمایه گذاری است. یعنی شرکا مبلغی را به عنوان سرمایه در نظر می گیرند و به حساب بانک شرکت واریز میکنند که این آورده به دو صورت نقدی و غیر نقدی می باشد. و….. برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774  

بدهیهای احتمالی

photo_2017-10-15_15-10-08
به بدهیهایی که احتمال قطعی شدن آن ها در آینده به علت عدم وجود اسناد و مدارک و اطلاعات کافی مشخص نبوده و در نتیجه ارزیابی و ثبت آن ها دقیقاً امکان پذیر نباشد بدهی های احتمالی می گویند.بدهی احتمالی یک بدهی قطعی نمی باشدبلکه و….. برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774  

 اندوخته ها

photo_2017-10-15_15-10-08
اندوخته در لغت یعنی جمع کردن، پس انداز کردن و فراهم آوردن است. اندوخته حسابی است با ماهیت بستانکار،و …… برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774  

بدهیهای رهنی

photo_2017-10-15_15-10-08
 بدهی های رهنی، تعهداتی هستند که وثیقه آن داراییهای مشهود است و مستلزم پرداخت ادواری می باشند بدهیهای رهنی می توانند برای مواردی همچون تأمین مالی و….. برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774  

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

photo_2017-10-15_15-10-08
بر طبق ماده 24 قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معین یامدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگری كه مطابق قرارداد، یكسال یا بیشتر، به كار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، و…… برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774  

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
تهران - خیابان شریعتی - - ضلع جنوب غربی پل سید خندان - ابتدای خیابان سهروردی - خیابان برازنده - پلاک 12
تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com