• 1
  • 2
  • 3

مطالبات

photo_2017-10-15_15-10-08
مطالبات، ادعای پولی نسبت به واحدهای تجاری و افراد می باشدو معمولا به دنبال فروش کالا یا خدمات و یا قرض دادن پول بدست می آید. در واقع فروشهای نسیه برای بسیاری از واحدهای تجاری، درآمد فروش محسوب می شود و….

روشهای نگهداری موجودی مواد

photo_2017-10-15_15-10-08
موجودی مواد، داراییهایی است که شکل کالا در مالکیت واحد تجاری است و به سه منظور نگهداری میشود: الف)به قصد فروش نگهداری می شود ب)به منظور ساخت و تولید کالای جدید ج) در تولید کالاها یا خدمات قابل فروش و به مصرف می رسدو…..

روشهای اندازه گیری موجودیها

photo_2017-10-15_15-10-08
1-FIFOاولین صادره از اولین وارده(first in first out) 2-LIFOآخرین صادره از اولین وارده (last in first out) 3-روش میانگین موزون(متحرک) (weighted average) 4-روش شناسایی ویژه(Specific Identification Method) روشFIFO: در این روش فرض بر این است که کالاهایی که زودتر به انبار وارد شده اند زودتر هم از انبار خارج می شوندو…..

روش دائمی

photo_2017-10-15_15-10-08
  در روش ثبت دائمی برای ثبت رویدادهای مرتبط به موجودی کالا از حساب موجودی کالا استفاده می شود که با افزایش موجودی کالا (ناشی از خرید کالا و برگشت از فروش)، بدهکار و…….

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
تهران - خیابان شریعتی - - ضلع جنوب غربی پل سید خندان - ابتدای خیابان سهروردی - خیابان برازنده - پلاک 12
تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com