• 1
  • 2
  • 3

سهام سرمایه (Capital stock)

photo_2017-10-15_15-10-08
سهام سرمایه برابر است با ارزش اسمی سهام منتشر شده یک شرکت. ارزش اسمی هر سهم به مبالغ معین شده هر سهم، که بر روی گواهینامه سهام چاپ شده است، اشاره می‌کند. ارزش اسمی هر سهم ارتباط مستقیمی با ارزش بازار آن سهام ندارد و….. برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774

اسناد پرداختنی بلند مدت

photo_2017-10-15_15-10-08
اگر مؤسسه ای در ازای خرید دارائیها و یا انجام خدمات توسط دیگران به جای پرداخت وجه نقد، سفته یا برات به سر رسید بعد از دوره جاری و آتی به فروشندگان تسلیم نماید در این صورت سفته ها و یا براتهای صادره مذکور را جزوء اسناد پرداختنی بلند مدت می نامند و….. برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774

بدهیهای بلند مدت (Long-term debt)

photo_2017-10-15_15-10-08
به بدهی‌هایی که سررسیدآنها طولانی است و معمولاً بیش از یک سال باشد، بدهی بلندمدت یا بدهی ثابت گفته می‌شود. این گروه از بدهی ها که در تعریف بدهی جاری قرار نمی گیرند و زمان سررسید پرداخت آن ها بیشتر از بدهی های جاری می باشد و……. برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774

اوراق قرضه بلندمدت

photo_2017-10-15_15-10-08
 بدهی های بلند مدت عمدتاً شامل اوراق قرضه پرداختنی و وام های پرداختنی هستند ورقه سندی است که نشان می دهد شرکت مبلغ مشخصی استقراض کرده، متعهد است در تاریخی معلوم در آینده آن را بازپرداخت کند  و…… برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774

وام بلند مدت پرداختنی

photo_2017-10-15_15-10-08
 یکی از انواع بدهی بلند مدت، وام بلند مدت پرداختنی است که تحت قرارداد با یک مؤسسه اعتباری مانند بانک در قبال وثیقه معتبر اخذ می شود باز پرداخت این نوع واجها طولانی بوده و معمولاً بیش از دو سال و…… برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774

جاری شرکا

photo_2017-10-15_15-10-08
حساب جاری شرکاء یک حساب با ماهیت بستانکار می باشد و باید در پایان سال مانده بستانکار داشته باشد..حساب جاری شرکاء حسابی است که صرفا جهت دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکاء و سهامداران با شرکت استفاده می گردد. این حساب یک حساب کمکی برای حسابداران بشمار می رود که تبادل مالی میان شرکت وشرکاء را نشان می دهد.و…… برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774  

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
تهران - خیابان شریعتی - - ضلع جنوب غربی پل سید خندان - ابتدای خیابان سهروردی - خیابان برازنده - پلاک 12
تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com