• 1
  • 2
  • 3

ذخیره مالیات بر درآمد

photo_2017-10-15_15-10-08
در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)،در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود. به طور معمول مالیات بر درآمد شرکتها که قانوناَ تا یک سال پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط شرکتها قابل تشخیص به وسیله حوزه های مالیاتی می باشد و….. برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774  

سایر حسابهای پرداختنی (Other accounts payable)

photo_2017-10-15_15-10-08
 بعضی از بدهیهای جاری به علت موقتی بودن یا غیر تجاری بودن آنها تحت سرفصل سایر حسابهای پرداختنی (بستانکاران متفرقه) طبقه بندی می شوند و…… برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774    

حسابهای پرداختنی یابستانکاران (Payables creditors)

photo_2017-10-15_15-10-08
 گاهی اوقات مؤسسات دارائیها و خدمات را به طور نسیه خریداری می کنند بدین ترتیب که بدون تسلیم سند یا وجهی متعهد پرداخت بهای دارایی یا خدمات خریداری شده در آینده نزدیک می شود. این تعهد ایجاد شده و….. برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774  

پیش دریافتها(prepayments)

photo_2017-10-15_15-10-08
 اگر از بابت فروش کالا و خدمات در آینده وجوهی از مشتریان دریافت شود و تحویل کالا یا انجام خدمات به آنها به آینده موکول شود در این صورت وجه دریافتنی تحت عنوان پیش دریافت فروش کالا یا پیش دریافت درآمد خدمات منظور خواهد شد و….. برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774  

سود سهام پرداختی (Paid dividends)

photo_2017-10-15_15-10-08
این حساب نشان دهنده تعهدات کوتاه مدت شرکت در قبال صاحبان سهام و مالکین شرکت بابت سود سهام تصویب شده در مجمع عمومی عادی می باشد.با توجه به اینکه پرداخت یک باره سود سهام به سهامداران به نقدینگی موجود جهت فعالیت عادی شرکت آسیب می رساند و……. برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774

اسناد پرداختنی(Documents to be paid)

photo_2017-10-15_15-10-08
 هرگاه در ازای خرید دارایی یا استفاده از خدمات دیگران چک یا سفته یا براتی به مبلغ و موعد معین صادر و تسلیم شد در این صورت اسناد مذکور را اسناد پرداختنی می گویند و…… برگرفته از کتاب حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از 0 تا 100)-جلد اول- مولف: اعظم هوشیار موسسه چشم انداز برگزار می کند: آموزش دوره های حسابداری زیر نظر اساتید مجرب شیراز -خیابان برق -کوچه 1-درب اول -سمت راست -موسسه چشم انداز شماره تماس: 07132341477 09382252774  

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
تهران - خیابان شریعتی - - ضلع جنوب غربی پل سید خندان - ابتدای خیابان سهروردی - خیابان برازنده - پلاک 12
تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com